Scholen
Bekijk alle scholen

Meer
Over CSG De Waard
De stichtingen onder Holding De Waard

Meer
Vacatures
Solliciteren?

Meer

Welkom bij Christelijke Scholengroep De Waard! CSG De Waard voor bijzonder goed onderwijs!

CSG De Waard is een professionele organisatie die bijzonder goed onderwijs verzorgt op 14 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de Hoeksche Waard en op Goeree- Overflakkee. Tevens verzorgen wij het onderwijs op de AZC-school Het Uitzicht in Maasdam. 

In het Strategisch beleidsplan 2017-2021 ‘Leren op niveau’ werd de leerling centraal gesteld en diens leerbehoeften, leermogelijkheden en talenten. In deze   film kunt  u de ambities zien die CSG De Waard zich de afgelopen jaren heeft gesteld. 

In het afgelopen jaar is gewerkt aan de herziening van het Strategisch Beleidsplan voor de komende twee jaar en is de koers uitgezet. 

De strategische koers is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van CSG De Waard, te inspireren en uit te dagen. Deze koers brengt focus aan op drie specifieke thema’s:

 • Bijzonder goed onderwijs
 • Bijzonder goed werkgeverschap;
 • Professionele lerende organisatie.

Als CSG De Waard staan we voor bijzonder goed onderwijs. We zetten ons in voor de brede ontwikkeling van het kind, met alle expertise, zorg en liefde die we hebben. Dat doen we met enthousiaste leerkrachten, sterk ondersteunend personeel en gedreven schooldirecteuren. We hebben iedereen en ieders kwaliteiten nodig om de ambities die we hebben te realiseren. Daarbij zien we het als onze plicht om goed voor onze medewerkers te zorgen. Dat doen we door hen kansen te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren, door het herkennen van talent en daaraan ruimte te bieden. Door elkaar te zien, als professional en als mens. En door samen te werken en samen te leren.
Vanuit de veilige en vertrouwde basis die we als scholen bieden, groeien we de komende jaren verder in bijzonder goed werkgeverschap en bouwen we aan een professionele lerende organisatie. 

Zo richten we ons op de toekomst van onze scholen en vooral op die van onze kinderen!

Jan Winters
Bestuurder Christelijke Scholengroep De Waard

Op deze site kunt u informatie vinden over onze stichting en onze scholen.

Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website? Mail dan naar: bestuur@csgdewaard.nl

 

 

Nieuwsberichten CSG de Waard

Scholenproject van dorp n...

In 's-Gravendeel is het al jaren een traditie dat groep 8 leerlingen van de plaatselijke basisschole...

Lees meer

Leren omgaan met een bepe...

Gepuf en gekreun. Af en toe een scheldwoord. Een lange rij rolstoelers die zich voortbeweegt door de...

Lees meer

50ste BIWANTO voor juf Ma...

Zaterdag 1 juni werd alweer de 68ste Biwanto (Binnenmaaswandeltocht) gehouden en als vanouds de...

Lees meer

Teamdag CBS De Weerklank...

Op vrijdag 31 mei had het personeel vna CBS De Weerklank uit Westmaas's morgens de pl...

Lees meer

De KinderWaard Vertrouwd, veelzijdig en vernieuwend

Hoe zou u het vinden als basisschool en kinderopvang optimaal met elkaar zouden samenwerken? En als de opvang ervoor zorgt dat uw kind(eren) kunnen sporten of culturele activiteiten ondernemen? Dat kan nu met De KinderWaard, een initiatief van CSG De Waard en Kivido. De KinderWaard staat voor een compleet pakket aan begeleiding: van opvang, onderwijs en ontwikkeling tot ontspanning en samenleving. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden vanuit één visie begeleid.

Achter De KinderWaard staan twee betrouwbare en slagvaardige partners in de Hoeksche Waard: CSG De Waard, die basisonderwijs aanbiedt op 20 locaties, en Kivido, die in meerdere plaatsen kinderopvang verzorgt. Het idee achter De Kinderwaard is dat scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen een totaalpakket voor de gehele dag bieden. Hierbij wordt opvang, onderwijs en ontwikkeling gecombineerd met ontspanning en samenleven.

Uw kind staat centraal

Bij De KinderWaard staat het kind centraal. Kinderopvang en onderwijs worden opgepakt met de belangen van kinderen voorop. Dat wil zeggen: de opvang en de school onderhouden contact met elkaar over de (sociale) ontwikkeling van uw kind. Heeft uw zoon of dochter ergens behoefte aan? Of heeft uw kind meer aandacht nodig, bijvoorbeeld voor rekenen of sociale vaardigheden? Dan stemmen CSG De Waard en Kivido dat niet alleen met u als ouders/verzorgers af, maar ook met elkaar.

De KinderWaard werkt vanuit meerdere locaties. Per locatie kunnen de activiteiten verschillen.

Partners

De KinderWaard staat open voor samenwerkingspartners. Peuterspeelzalen, (sport)verenigingen, plaatselijke kleinschalige kinderopvangaanbieders en (culturele) instellingen die de visie van De KinderWaard onderschrijven, zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Vakantieroosters

Schooljaar 2023 - 2024

 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
 • Goede vrijdag en paasvakantie 29 maart  t/m 1 april 2024
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
 • Pinkstervakantie 20 mei 2024
 • Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Schooljaar 2024 - 2025

 • Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
 • Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
 • Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaartvakantie 29 en 30 mei 2025
 • Pinkstervakantie 9 juni 2025
 • Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

 

 

Medewerkers Bestuurskantoor

Feitjes CSG De Waard

16 scholen
2900 leerlingen
350 onderwijs-professionals