Vacatures bij CSG De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, bestaande uit veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school, een dependance van de school voor SO, bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door ca. 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden. De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

7 mei

Kernleden Ondersteuningscommissie

Het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard is per 1 juli 2021 op zoek naar twee deskundige, empathische kernleden voor de ondersteuningscommissie

Bekijk vacature