Vacatures bij CSG De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, bestaande uit veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school, een dependance van de school voor SO, bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door ca. 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden. De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

15 sep

LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

In de Raad van Toezicht ontstaan vacatures. Daarnaast maakt de Raad van Toezicht alvast ruimte voor een aspirant lid.

Bekijk vacature
17 sep

enthousiaste intern begeleider 

leerjaar 1 - 4 (fte. 0,44)  aanvulling met lesgevende taken is mogelijk

Bekijk vacature
18 aug

een pedagogisch medewerker

ter ondersteuning bij de opvang voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften wtf 1,0 (of in overleg parttime)

Bekijk vacature
31 aug

Bestuurslid voor Stichting Vermogensbeheer

Met ingang van het nieuwe schooljaar

Bekijk vacature

een enthousiaste intern begeleider 

voor 2 dagen per week (0,4 fte)

Bekijk vacature

enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw 

voor 1,0 fte of in overleg parttime (3-5 dagen per week)

Bekijk vacature

Werken als flex-leerkracht in de Hoeksche Waard?

Wij zoeken enthousiaste flex-leerkrachten voor 2 tot 5 dagen per week (uren in overleg)

Bekijk vacature
30 aug

Bestuurslid voor Stichting Ouderbijdragen De Waard

Stichting Ouderbijdragen De Waard  is op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouderraden

Bekijk vacature