AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt.


CSG De Waard en de school van uw kind(eren) nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) serieus. CSG De Waard en uw school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.


U kunt er op vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy en de gegevens van u en uw kind(eren). Wij zorgen voor een transparante communicatie rondom de omgang met persoonsgegevens, de doelen waarvoor deze worden gebruikt en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.


Als onderdeel van de genoemde communicatie bieden wij u een aantal vastgestelde documenten ter inzage aan via de link Privacy op deze website:
1. Privacyverklaring Algemeen;
2. Privacyverklaring bezoekers website. 

De volgende documenten kunt u na de zomer 2018 van ons verwachten op deze website:
1. Privacyregelement;
2. Register van Verwerkingsacitiviteiten.

Bij CSG De Waard zijn schooldirecteuren en (binnenkort) de portefeuillehouder van AVG verantwoordelijk voor de implementatie van de AVG. Daarnaast zijn onderwijsinstellingen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen voor de bewaking van de regels binnen de AVG. Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@csgdewaard.nl of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@privacyopschool.nl

Mocht u op dit moment vragen of opmerkingen hebben, kunt u daarvoor terecht bij uw schooldirectie.