CSG De Waard is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  
Klik hier voor het ANBI verslag 2016.