Over de GMR

Sinds 2014 bestaat de GMR van CSG De Waard uit 8 personen: 4 collega's vormen de personeelsgeleding en 4 ouders de oudergeleding. De agenda's en vastgestelde notulen van de GMR vergaderingen zijn op de website te vinden. Op deze manier zijn alle ouders en alle leerkrachten op de hoogte van de actuele onderwerpen binnen de GMR. Dat past bij de openheid en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard. 
Mocht je vragen hebben over de agenda/notulen, of in contact willen komen met de GMR dan ontvangen we dit graag per email via: bovenschools.gmr@csgdewaard.nl
 
 
De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Vanuit de ouders: Joost Dijkers (voorzitter), Misaël Hofland en Stefan van der Waal
Vanuit het personeel: Marjolein Fokkinga (secretaris), Esther Hijman, Bertwin Malenstein en Jovanka de Jong (aftredend)
Er zijn 2 vacatures 1 voor de oudergeleding en 1 voor de personeelsgeleding
 
(Onderstaande foto dateert uit 2019)