Over de GMR

In de GMR vergadering van 2 oktober 2014 is het proces om te komen tot een kleine slagvaardige GMR afgerond. De nieuwe statuten en reglementen zijn met algemene stem aangenomen. Ter wille van de open communicatie worden vanaf dit moment alle relevante documenten op de website gezet. Hier zijn de vergaderstukken te vinden, evenals de vastgestelde notulen. Op deze manier hebben alle ouders en alle leerkrachten rechtstreeks toegang tot de stukken van de GMR. Dat past volledig bij de openheid  en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard. 
Per oktober 2018 bestaat de GMR uit de volgende leden: 
Vanuit het personeel: Jovanka de Jong (secr.), Wilma de Priëlle, Sandra Schaap en Corry van den Worm
Vanuit de ouders: Ton de Koning (vz), Patrick Berghout, Marjon Dekker en Siebe Terband