Over de GMR

In de GMR vergadering van 2 oktober 2014 is het proces om te komen tot een kleine slagvaardige GMR afgerond. De nieuwe statuten en reglementen zijn met algemene stem aangenomen. Ter wille van de open communicatie worden vanaf dit moment alle relevante documenten op de website gezet. Hier zijn de vergaderstukken te vinden, evenals de vastgestelde notulen. Op deze manier hebben alle ouders en alle leerkrachten rechtstreeks toegang tot de stukken van de GMR. Dat past volledig bij de openheid  en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard. 

De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Vanuit het personeel: Jovanka de Jong (secr.), Esther Hijman, Wilma de Priëlle en Corry van den Worm
Vanuit de ouders: Ton de Koning (vz), Marjon Dekker, Lisette Schipper en Siebe Terband