Over de GMR

Sinds 2014 bestaat de GMR van CSG De Waard uit 8 personen: 4 collega's vormen de personeelsgeleding en 4 ouders de oudergeleding. De agenda's en vastgestelde notulen van de GMR vergaderingen zijn te vinden op de gemeenschappelijke Drive: CSG De Waard Medewerkers. Op deze manier zijn alle medewerkers op de hoogte van de actuele onderwerpen binnen de GMR. Dat past bij de openheid en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard. 
Mocht je vragen hebben over de agenda/notulen, of in contact willen komen met de GMR dan ontvangen we dit graag per email via: bovenschools.gmr@csgdewaard.nl
 
 
De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Vanuit de ouders: Joost Dijkers (voorzitter), Sanne van Gent, Misaël Hofland en Stefan van der Waal
Vanuit het personeel: Marjolein Fokkinga (secretaris), Esther Hijman en Jovanka de Jong (aftredend)
Er zijn 2 vacatures voor de personeelsgeleding. 
 

OVERZICHT VERGADERINGEN GMR 2021-2022

27 september 2021

11 oktober 2021

29 november 2021

7 februari 2022

11 april 2022

13 juni 2022