Over de GMR

Sinds 2014 bestaat de GMR van CSG De Waard uit 8 personen: 4 collega's vormen de personeelsgeleding en 4 ouders de oudergeleding. De agenda's en vastgestelde notulen van de GMR vergaderingen zijn te vinden op de gemeenschappelijke Drive: CSG De Waard Medewerkers. Op deze manier zijn alle medewerkers op de hoogte van de actuele onderwerpen binnen de GMR. Dat past bij de openheid en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard. 
Mocht je vragen hebben over de agenda/notulen, of in contact willen komen met de GMR dan ontvangen we dit graag per email via de secretaris m.fokkinga@csgdewaard.nl
 
De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Vanuit de ouders: Joost Dijkers (voorzitter), Arjen Costerus en Misaël Hofland 
Vanuit het personeel: Marjolein Fokkinga (secretaris) en Jovanka de Jong (aftredend)
Er zijn 3 vacatures voor de personeelsgeleding en één voor de oudergeleding. 

OVERZICHT VERGADERINGEN GMR 2022-2023

26 september 2022

28 november 2022

6 februari 2023

17 april 2023

12 juni 2023