Kangoeroeklas

CSG De Waard kent naast het werk en de mogelijkheden op haar scholen ook een bovenschoolse begaafdengroep. In een kangoeroegroep komen kinderen bij elkaar van verschillende scholen. Meestal zijn het de kinderen die sneller leren of verder zijn met hun ‘gewone werk’, maar dat hoeft niet altijd. Er zijn ook hele slimme kinderen die niet in de kangoeroegroep zitten en omgekeerd kan ook. In principe organiseert elke school passend werk voor al haar leerlingen, maar soms is er behoefte aan iets wat niet 1-2-3 te regelen is in een standaard schoolsetting.

De nadruk ligt altijd op kindgericht/ervaringsgericht werken en niet op het verwachtingspatroon van ouders, maatschappij of leerkrachten. Wat we doen is niet gemakkelijk te snappen. Er wordt met name gewerkt aan het welzijn van de kinderen. Het kan zijn dat de kinderen hier anders denken, handelen, leren en beleven. Hoe moet/kun je bijvoorbeeld omgaan met je (meer- of) hoogbegaafdheid? Waar ga je tegenaan lopen en hoe kun je dat voor zijn?

We leren veel niet-meetbare dingen. Soms zijn de zaken die we leren niet eens direct zichtbaar, daarom evalueren we heel veel met de kinderen door middel van gesprekken waarin ze ontdekken en leren aangeven waar leer- en verbeterpunten zitten. De kinderen zoeken naar de oorzaken en formuleren nieuwe doelstellingen. Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en leren nieuwe eigen uitdagingen te maken. Doelen moeten ook haalbaar zijn, het stellen van goede doelen is helemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt!
We leren andere oplossingsstrategieën te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door het samen aanpakken van opdrachten. Het luisteren naar elkaars oplossingen of aanpak kan belangrijk zijn voor de kinderen in deze groep. Soms is er meer mogelijk dan alleen wat je zelf bedacht en kan een combinatie van oplossingen nog weer veel interessanter zijn. Er mag ook veel mis gaan. Soms leren we onder begeleiding dat iets niet lukt en dat is niet altijd makkelijk!

 Een ander belangrijk hoofddoel is het ontmoeten van kinderen die tegen dezelfde ‘problemen’ aan lopen of hetzelfde denken. Dat kan omdat we kinderen van verschillende scholen bij elkaar laten komen. Door alle gesprekken leren de kinderen heel veel over zichzelf en hun leerproces.

Hoe ziet zo’n kangoeroeochtend er nou uit? Het standaardprogramma heeft altijd een vast aantal onderdelen;
Rondje: hierin delen kinderen ervaringen van de afgelopen week.
Vraag van vandaag: Eigenlijk is dit het filosoferen over uiteenlopende onderwerpen, die komen soms vanuit de verhalen of ervaringen die de kinderen meenemen.
Doordenker: Een puzzeltje om je tanden in te zetten. Soms moeilijk, soms bijna onmogelijk en af en toe gewoon leuk om gezellig en ontspannen aan te werken.
De individuele opdracht is een onderdeel waarbij kinderen zelf kiezen waar ze aan willen werken. Voor je aan de slag mag wordt alles eerst uitgelegd en besproken met de leerkracht en op gezette tijden bespreken we de plannen in de groep. In principe geldt; het kan als het in het lokaal past en de school blijft (be)staan. De eisen worden hoger als kinderen ouder zijn of langer de groep bezoeken. Het nut moet steeds iets groter zijn en het verloop beter.

Enkele bijzondere individuele opdrachten die al zijn ondernomen zijn een kookopdracht, een computergame of website maken, mensen interviewen, schilderen, filmpjes maken, proeven doen met plantjes, een echt werkende raket maken, een stoel en tafel in elkaar zetten en een schoolkrant uitgeven. Maar dat is maar een kleine lijst van wat er allemaal ondernomen wordt en wat allemaal kan. Er volgt ook altijd een (vorm van) presentatie.
Pauze: Je hebt nooit pauze in je eentje, iedereen mag altijd meedoen met alles en we betrekken elkaar overal bij.
Gezamenlijke opdracht: Hierbij werken we in groepjes of met zijn allen aan iets waar je wat van kunt leren. Om de zoveel tijd hebben de leerlingen zelf invloed op de invulling, maar er moet altijd worden samengewerkt en er moet een plan zijn. We evalueren onszelf en elkaar hierbij ook, waarbij we oefenen op een goede manier kritiek te geven en te ontvangen en dat om te zetten naar praktisch handelen.
Als laatst volgt het logboek, waarin we reflecteren op onszelf: Wat zou anders kunnen of moeten? Wat ging juist goed of supergoed? Hoe kwam dat? Hoe kan iets beter? Hoe nuttig hebben we de ochtend laten zijn voor onszelf? Ook hierover praten we weer met elkaar.

 

Er wordt dus zeker niet alleen maar gespeeld en lol gemaakt, al kan het vaak prima samen. We kiezen in onze groep een aanpak die anders is dan in de reguliere klas, zo veel als mogelijk aansluitend op wat we denken dat de kinderen het hardst nodig hebben.

Veel scholen hebben zelf ook al plusklassen of zijn bezig die te organiseren. Deze klassen bieden een nog duidelijkere aansluiting met een kortere lijn naar het werk in de groep. Zonder een plusklas in de eigen school kan het ook prima op een andere manier geregeld zijn, want er zijn meerdere manieren om iets goed te organiseren! Alle scholen hebben een passend onderwijsaanbod voor hun leerlingen.