Strategisch Beleidsplan

De strategische koers is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van CSG De Waard, te inspireren en uit te dagen. Deze koers brengt focus aan op twee specifieke thema’s:

  • Bijzonder goed werkgeverschap;
  • Professionele lerende organisatie.

Als CSG De Waard staan we voor bijzonder goed onderwijs. We zetten ons in voor de brede ontwikkeling van het kind, met alle expertise, zorg en liefde die we hebben. Dat doen we met enthousiaste leerkrachten, sterk ondersteunend personeel en gedreven schooldirecteuren. We hebben iedereen en ieders kwaliteiten nodig om de ambities die we hebben te realiseren. Daarbij zien we het als onze plicht om goed voor onze medewerkers te zorgen. Dat doen we door hen kansen te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren, door het herkennen van talent en daaraan ruimte te bieden. Door elkaar te zien, als professional en als mens. En door samen te werken en samen te leren.
Vanuit de veilige en vertrouwde basis die we als scholen bieden, groeien we de komende jaren verder in bijzonder goed werkgeverschap en bouwen we aan een professionele lerende organisatie. 

Zo richten we ons op de toekomst van onze scholen en vooral op die van onze kinderen!

Jan Winters
Bestuurder a.i. Christelijke Scholengroep De Waard