25 NOVEMBER
Door Jantine Zilverschoon

Ouderraden bijeen

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om ééns per jaar en wel begin november, de Ouderraden en coördinatoren van de TSO van onze scholen uit te nodigen voor een bijeenkomst op het bestuurskantoor. Gezien de opkomst en de reacties blijkt deze avond in een behoefte te voorzien. Het is goed elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Daarnaast was er ook een informatief onderdeel, waarin de heer Ronald Timmerman een presentatie gaf over het programma Wis Collect. Dit computerprogramma maakt het innen van de ouderbijdragen eenvoudiger, en dit geldt dan voor zowel de school als de ouders. Deze informatie werd aangevuld met praktijkervaring die de ouderraad van CBS De Bron heeft opgedaan. Daarnaast werd men geïnformeerd over de samenstelling van het bestuur van Stichting Ouderbijdragen, waarin Marjon Dekker de nieuwe penningmeester is. Tevens was er informatie over de scholing voor de leiding van de TSO.

« Terug naar het nieuwsoverzicht