21 NOVEMBER
Door Jantine Zilverschoon

De Vliet: Samen doelbewust

CBS De Vliet in Klaaswaal kan trots goed nieuws meedelen:

Op dinsdag 19 november jl. is het herstelonderzoek van de inspectie geweest. De hele dag vonden klassenbezoeken en gesprekken plaats. Aan het einde van de dag kregen we van de inspectie te horen dat we op alle indicatoren een voldoende gaan krijgen. Eén van de indicatoren, namelijk het pedagogisch klimaat, kreeg zelfs een goed! Dit betekent dat het geïntensiveerde toezicht eraf gaat en dat de Vliet weer op basiskwaliteit functioneert. 
De inspectie heeft benadrukt dat deze uitslag nog op voorlopig staat, er moet eerst een officiële terugkoppeling naar de hoofdinspecteur komen. Aan het einde van de week zullen we het definitief oordeel krijgen, al zal deze zeer waarschijnlijk niet afwijken dan het voorlopig gegeven eindoordeel. 

Elf maanden geleden stonden vijf van de indicatoren nog op onvoldoende. Middels een ouderavond hebben wij jullie op de hoogte gebracht hiervan. Ook hebben wij u destijds een plan van aanpak gepresenteerd. De inspectie heeft geconstateerd dat er ontzettend hard gewerkt is door het team en dit harde werken heeft zichtbaar zijn vruchten afgeworpen. 
En hoe nu verder? Wij houden na vandaag niet op met ontwikkelen, daar kunt u vanuit gaan. We hebben aan het begin van het schooljaar jaardoelen opgesteld die we natuurlijk nog willen gaan behalen dit jaar. Daarnaast hebben we nog genoeg ambities om aan te werken. Ook vanuit het inspectiebezoek zijn nog mooie ontwikkelpunten gekomen. We gaan aan deze punten werken met elkaar om ervoor te zorgen dat De Vliet een school in ontwikkeling blijft!

« Terug naar het nieuwsoverzicht