21 DECEMBER
Door Jantine Zilverschoon

Complimenten Taalklas

Deze week bezocht de Strijense wethouder Paulien Tanja, verantwoordelijk voor het onderwijs in de regio, de twee Taalklassen op basisschool De Hoeksteen in Oud-Beijerland. Dit ter afronding van de evaluatie na één jaar Taalklas in de Hoeksche Waard.

In het eerste schooljaar is hard gewerkt door school en schoolbestuur om een kwalitatief goede Taalklas op poten te zetten. Uit de evaluatie blijken goede resultaten te zijn behaald. Het leerlingenaantal is gegroeid, de onderwijsopbrengsten zijn in kaart gebracht en de eerste leerlingen zijn met succes uitgestroomd naar andere scholen.

Tevreden
Zowel de school en het bestuur, als de betrokken gemeenten zijn dan ook erg tevreden met de manier waarop het onderwijs in de Taalklassen verloopt. Wethouder Tanja: ,,De regionale Taalklas Hoeksche Waard voorziet duidelijk in een behoefte en draagt bij aan onderwijs dichtbij huis voor ieder kind.” Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. ,,De nieuwkomersleerlingen hoeven niet meer naar scholen buiten de regio te reizen en bij de Hoeksche Waardse basisscholen stromen goed voorbereide leerlingen in na een zorgvuldige overdracht.”

De wethouder bracht namens de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, hun waardering over voor de gezamenlijke inspanningen. Bert Tuk, voorzitter van het college van bestuur van CSG De Waard, nam de complimenten in ontvangst. Directeur Marco de Jong ontving een cadeau en gebak voor het lerarenteam.

De Taalklas Hoeksche Waard is in augustus 2016 door C.S.G. De Waard gestart op basisschool De Hoeksteen in Oud-Beijerland, om taalonderwijs te bieden aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar krijgen intensief les in het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse Taal. Ook is er uiteraard aandacht voor rekenen en creatieve vakken. Het doel van de Taalklas is dat leerlingen optimaal kunnen doorstromen naar een reguliere basisschool, of naar het voortgezet onderwijs. De Taalklas Hoeksche Waard wordt financieel ondersteund door de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.

« Terug naar het nieuwsoverzicht