7 NOVEMBER
Door Jantine Zilverschoon

Ludieke acties

Op woensdag 6 november werd er in heel Nederland actie gevoerd door basis- en voortgezet onderwijsscholen. Hiermee vragen de leerkrachten aandacht voor het nijpende lerarentekort, de stijgende werkdruk en eerlijker salaris. 

CBS De Schelp was op die dag gewoon open, maar het personeel was wel van mening is dat er iets moest gebeuren. Daarom droegen ze een bijzonder shirt, waarop vermeld stond dat ze EEN TOPPRIORITEIT zijn. Op school stond ook een speciaal voor deze actie gemaakt fotobord, waarop de leerlingen op de foto konden en de leerkrachten hierbij duidelijk konden steunen.  

Ook op CBS De Weerklank werd niet gestaakt. Wel is het dagprogramma deze dag na 11.00 uur aangepast, zodat de kinderen en hun ouders konden ervaren dat er bij het personeel oprechte zorgen zijn over het onderwijs.
Na de pauze is er met 3 vaste groepen 'gewerkt'. (i.p.v. 5 groepen). De leerkrachten hebben beurtelings groepen leerlingen begeleid (toezicht gehouden op spelende kinderen), terwijl andere leerkrachten werkzaamheden hebben verricht ten bate van hun groep.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht