18 OKTOBER
Door Jantine Zilverschoon

Muziek

CBS De Schelp heeft de muzikale samenwerking met harmonieorkest Maasmuziek uit Puttershoek verder uitgebreid. 
Al jaren verzorgt Maasmuziek in het voorjaar een muziekproject in groep 5. De leerlingen krijgen dan les over de verschillende instrumenten van het harmonieorkest en mogen daarna een muziekinstrument kiezen om op te spelen. Een aantal weken krijgen ze les en studeren ze samen met de muzikanten van Maasmuziek een muziekstuk in. Dit project wordt jaarlijks afgesloten met een heus optreden samen met het harmonie opleidingsorkest. 
Op De Schelp staat de totale ontwikkeling van het kind (hoofd, hart en handen) centraal. De brede ontwikkeling is een speerpunt van de school en muziek is daar een onderdeel van. Muziek is niet alleen heel leuk, maar heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling.
Op CBS De Schelp hebben ze daarom voor de Engelse les, die vanaf groep 1 gegeven wordt, ook gekozen voor een methode die de Engelse taal aanleert middels muziek. Naast de wekelijkse muzieklessen die in alle groepen op school gegeven worden, krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 momenteel ook drie weken lang gitaarles van een vakdocent muziek. 
Helma Heesterman, directeur van CBS De Schelp, is met Maasmuziek in gesprek gegaan om te kijken hoe ze de samenwerking kunnen uitbreiden. Dit heeft geresulteerd in het geven van een naschoolse muziekworkshop. De eerste workshop die Maasmuziek op CBS De Schelp aanbiedt is blokfluitles. Zes weken lang faciliteert de school een ruimte, waar muziekdocente Monica Kemink van Maasmuziek de blokfluitlessen verzorgt. Voor deze lessen wordt een kleine vergoeding gevraagd.
De blokfluitworkshop werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat er zelfs twee groepen gemaakt moesten worden!  In het voorjaar zal Maasmuziek weer een naschoolse muziekworkshop verzorgen, dan zal een andere instrument aangeboden worden. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht