28 MAART
Door Regina van Gelder

Paasfeest op De Weerklank

Paasontbijt en paasviering in alle groepen.
Op donderdag 28 maart hebben de leerlingen en leerkrachten van De Weerklank het paasfeest gevierd.
‘s Morgens hadden de leerlingen vanaf 8.30 uur een paasontbijt in hun groep. Het was in alle groepen erg gezellig en de kinderen hadden met elkaar een goed verzorgd en lekker paasontbijt. We bedanken de ouderraad voor de organisatie daarvan. Het was fantastisch!
Na het ontbijt is in de groepen paasfeest gevierd. Het paasevangelie is verteld en er zijn diverse paasliederen gezongen. Het waren mooie vieringen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht