7 JULI
Door Jantine Zilverschoon

Zomersluiting: een nieuw begin!

Op woensdag 5 juli had CBS De Weerklank uit Westmaas de afsluiting van het schooljaar in de Dorpskerk van Westmaas.
Tijdens deze zomersluiting waren, naast de kinderen, veel ouders en grootouders aanwezig in de kerk. Het thema van de viering was: 'Een nieuw begin!'
Na de vakantie zitten veel leerlingen in een ander lokaal en bij een andere leerkracht. Groep 8 vervolgt het onderwijs op een school van voortgezet onderwijs. Ook voor leerkrachten een nieuw begin: een andere groep of een andere taak bij ons of functie elders. Er is in de kerk dus ook afscheid genomen van juf Eva.
(Meester Daan later in school).

Tijdens de sluiting stond het verhaal van Noach centraal: na de zondvloed begon God opnieuw met Noach en zijn familie: een nieuw begin. Natuurlijk werd met elkaar ook het lied van Noach gezongen. 
Tijdens de viering mochten enkele leerlingen terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar: 'Een nieuw begin! 

Het was een gezellige viering waarop, ondanks vele personeelswisselingen en (soms) het tekort aan (inval)leerkrachten, in dankbaarheid werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar. We gaan vol vertrouwen richting het nieuwe schooljaar: Een nieuw begin!.  

« Terug naar het nieuwsoverzicht