21 APRIL
Door Jantine Zilverschoon

Bezoek aan De Traan in Westmaas

Sinds 18 april 2018 beschikt Westmaas over een eigen oorlogsmonument. Dit monument is door de scholen geadopteerd. In de maand april wordt tijdens lessen geschiedenis en burgerschap in meerdere groepen aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en aan de betekenis van vrijheid.
Op donderdagmiddag 20 april, de middag voor de Koningsspelen, zijn de groepen 5 t/m 8 naar het monument gelopen om de oorlog te herdenken en het leven in vrijheid te overdenken. Deze activiteit vond plaats in samenwerking met de Oranjevereniging en OBS De Vlashoek. Beide scholen hebben ook een krans gelegd bij het monument.

Dit monument is opgericht ter herinnering aan de inwoners van Westmaas die in de Tweede Wereldoorlog tussen 1940 en 1945 door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. De namen van tien mensen zijn op het monument vermeld. Het zijn vijf inwoners van Westmaas en ‘De Vijf van Greup’, die zijn opgepakt en later doodgeschoten.
Dicht bij de plaats van dit gedenkteken was tijdens de oorlog het schoolplein van de openbare school. Hier moesten in augustus 1941 alle mannelijke inwoners van Westmaas boven de 16 jaar zich verzamelen. De Duitse bezetters waren op zoek naar de mannen die de bemanning hadden geholpen van een Engelse bommenwerper, die kort tevoren bij de Greup een noodlanding had gemaakt. Voor deze daad werden op 19 september 1941 vijf mannen op een onbekende plaats doodgeschoten. Hun lichamen zijn nooit teruggevonden.

Het gedenkteken is ontworpen door de kunstenaar Eelse Bies. Het heet ‘De Traan’ en is bedoeld als plaats om te gedenken. “Gedenken in vrijheid, met doorkijk naar het leven”, zoals de maker het zegt in zijn gedicht dat aan het monument is verbonden. 

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In alle gemeenten in Nederland zijn herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten

Tijdens de bevrijdingsdienst in mei 1945 in Westmaas begon de predikant de dienst met het volgende gedicht.
Holland groeit weer, Holland bloeit weer.  
Hollands naam is weer hersteld.
Holland uit het stof herrezen.
Zal opnieuw ons Holland wezen.

Laat we in ons Holland ook nu oog en hart hebben voor elkaar en dankbaar zijn voor onze vrijheid en al het goede wat wij mogen ontvangen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht