16 FEBRUARI
Door Jantine Zilverschoon

Omgaan met lastig gedrag tijdens de overblijf

De overblijf is voor leerlingen een belangrijke break in de dag – samen eten, ontspannen, even opladen of juist even ‘uitrazen’. Hoe hou je het samen goed en gezellig op zo’n moment? Hoe hou je zicht op de groep zonder continu als ‘politieagent’ te fungeren? Hoe ga je om met pesten of andere vormen van lastig gedrag? Met een groep van 12 deelnemers hebben we met en van elkaar geleerd rondom dit thema. Esther Grudelbach (LevenderWijs) verzorgde voor ons twee informatieve bijeenkomsten waarin de antwoorden op deze vragen werden beantwoord. Onderwerpen die deze twee bijeenkomsten aan de orde kwamen, zijn

 • Het verschil tussen plagen en pesten
 • Soorten gedrag
 • Vormen van pesten en ander grensoverschrijdend gedrag
 • Rollen in de groep
 • Preventief gedrag
 • Grenzen stellen aan gedrag
 • Gesprekken zonder schuldvraag

Het leverde veel praktische tips op in het behouden van een goede sfeer en een veilige pauzeomgeving voor iedereen. In een open en veilige sfeer hebben we de theorie verkend en gekoppeld aan de dagelijkse praktijk door voorbeeldsituaties te bespreken en het geleerde te vertalen naar de praktijk. Als we de deelnemende TSO krachten vragen naar hoe zij deze training hebben ervaren, zeggen zij daarover

 • Duidelijke training met praktische informatie die je goed kan toepassen op pestgedrag en ander afwijkend gedrag.
 • Leerzaam, goede voorbeelden uit de praktijk. Interactief, grote meerwaarde voor iedereen die met kinderen werkt!
 • Positief en leuk om ervaringen te delen.
 • Interessant, veel goede en bruikbare tips.

Al met al waren het twee welbestede avonden!

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht