1 SEPTEMBER
Door Jantine Zilverschoon

Opening schooljaar op CBS De Weerklank

Op woensdag 31 augustus hebben de leerlingen en leerkrachten van CBS De Weerklank met elkaar het nieuwe schooljaar geopend in de Dorpskerk van Westmaas.
Na de opening door meester Mauro werden verhalen gelezen uit de Bijbel en liederen gezongen over opnieuw beginnen. Juf Janine las het verhaal van de schepping, Juf Mariette vertelde het verhaal van Noach, juf Agnes las het verhaal van Mozes en meester Daan las het verhaal van Zacheüs. Na de lezing (vertelling) werd een passend lied gezongen. De rode draad in deze verhalen is dat God en de mensen -samen- steeds weer opnieuw beginnen.
Meester Steven legde in zijn verhaal een 'link' tussen de verhalen uit de Bijbel en het nieuwe schooljaar: ook een nieuw begin: een nieuwe groep, een nieuwe leerkracht en klasgenoten en nieuwe werkboeken. Ook op school mogen we vertrouwen op Gods hulp en liefde in het komende schooljaar.
Tijdens de afsluiting werd ook stilgestaan bij het noodlottige ongeval aan de Zuidzijde.
De volgende woorden werden gelezen:

Waarom zijn er zoveel vragen,
waarom is er zoveel pijn.
Waarom zijn er zoveel dingen,
die niet te begrijpen zijn.
Als woorden ons ontbreken
bij ziekte pijn en gemis
mogen we bidden, huilen, smeken,
tot Hem die trooster is.

Bij terugkomst in school kregen de leerlingen in hun groep een glaasje limonade / kinderchampagne. Met elkaar werd geproost op een gezellig, goed en leerzaam schooljaar met elkaar. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht