28 JUNI
Door Jantine Zilverschoon

Schenking Rotary

Op donderdag 28 juni heeft de Rotary, afdeling Hoeksche Waard, een cheque van € 1000,- overhandigd aan de leerlingen en leerkrachten van de Taalklas van de Hoeksche Waard. De leden van de Rotary zijn erg onder de indruk van het werk wat er binnen de Taalklas gebeurt. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid willen zij dit bijzondere werk graag ondersteunen.

Voor kinderen uit oorlogsgebieden is het heel belangrijk dat ze zich ook spelend kunnen ontwikkelen. Gezien de beperkte overheidsfinanciering, wil de Rotary deze kinderen ruimte geven om zowel binnen als buiten een leersituatie een goede sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken. Spelen helpt om trauma’s te verwerken en goede sociale vaardigheden aan te leren. De kinderen waren onder de indruk van de voorzitter met zijn Rotaryketen. Zij waren erg enthousiast en wilden direct met het prachtige speelgoed aan de slag. Ook de klok met een traditioneel en een digitaal uurwerk sprak de kinderen aan. Zij bedankten de Rotary voor deze gulle bijdrage met een lied en een zelfgemaakt cadeautje.

De Taalklas is gevestigd op CBS De Hoeksteen in Oud-Beijerland. In deze klas krijgen kinderen van mensen die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen één tot twee jaar intensieve les in de Nederlandse taal, zodat zij daarna kunnen doorstromen naar andere scholen binnen de Hoeksche Waard of richting het voortgezet onderwijs. De Taalklas bestaat nu twee jaar en gezien de gestage instroom van statushouders zal de Taalklas voorlopig nog deze belangrijke functie blijven behouden.« Terug naar het nieuwsoverzicht