22 APRIL
Door Jantine Zilverschoon

Bezoek aan 'De Traan'

In Westmaas is in april 2018 het oorlogsmonument 'De Traan' onthuld. In overleg met de Oranjevereniging is toen besloten dat beide basisscholen het oorlogsmonument adopteren. Elk jaar zullen de bovenbouwgroepen van beide scholen -met elkaar- een herdenkingsbijeenkomst houden op de middag voordat op vrijdag de koningsspelen plaatsvinden. 
Op deze wijze wordt een relatie gelegd tussen oorlog en vrede / herdenken en vieren.
Donderdagmiddag 21 april stonden de leerlingen van De Vlashoek en De Weerklank en 2 leden van de Oranjevereniging, Rook Belder en Piet van der Mark,  bij het oorlogsmonument op het kerkplein aan de Breestraat.
Met elkaar werd stilgestaan bij de waarde van leven in vrijheid en de angst van leven in oorlog. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. 
Een viertal leerlingen van beide scholen legde vervolgens een krans bij het monument, ter nagedachtenis aan de 10 slachtoffers van het oorlogsgeweld uit Westmaas. Daarna werd door allen, op gepaste wijze, een minuut stilte gehouden. Na de 'mooie' plechtigheid gingen de leerlingen en leerkrachten weer naar school om daar verder te praten over leven in oorlog en vrede: toen en nu!

« Terug naar het nieuwsoverzicht