22 MAART
Door Jantine Zilverschoon

Directietweedaagse

Dit jaar was het weer mogelijk om de tweedaagse studiebijeenkomst met directeuren door te laten gaan. Deze bijeenkomst vond plaats op 8 en 9 maart 2022 bij Up the Social Club aan de Bijl in Oud-Beijerland.

Op de agenda  stond o.a. het herijken van het visiedocument en de kernwaarden. Hierover is de afgelopen tijd gesproken in het directieberaad, de teams en de fakkeldragers. Uitkomst van deze gesprekken was om uit te gaan van vijf V’s: 

Vertrouwen: Je staat er nooit alleen voor.

Veiligheid: Je mag zelf en de ander laten zijn wie je bent.

Verantwoordelijkheid: Je leert en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Verbinding: Je werkt aan verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Verrijking: Je groeit in leren en leven.

Voor de lunch, die uitstekend werd verzorgd door de mensen van UP, waren ook de collega’s van het bestuurskantoor uitgenodigd.

Na de lunch werd de hele groep aan het werk gezet door Yvonne van Hilten in de workshop ‘creatief met kernwaarden’. Hierbij kreeg elk groepje een blanco doek met de opdracht om met één van de 5 kernwaarden aan de slag te gaan met verf, stiften, glitters, etc. Na 15 minuten werd er gerouleerd, zodat iedereen met elk van de kernwaarden aan de slag kon, hetgeen resulteerde in 5 kleurrijke doeken.
Deze creatieve middag werd gezellig besloten met een hapje en drankje.

Op woensdag 9 maart stond het Strategisch Beleidsplan op de agenda en met name het bepalen van het kader voor de koers van CSG De Waard voor de komende twee jaar. Onder leiding van Willem van der Lugt werd intensief gesproken over de diverse thema’s die genoemd zijn in het lopende SBP en enkele nieuwe.
Als hoofdthema’s kwamen uit de bus: 

Aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid: Bijzonder goed werkgeverschap
Professionele cultuur en expertise delen: Professionele lerende organisatie

Aan het eind van de dag konden we met elkaar concluderen dat het doel van de tweedaagse behaald is: Het kader voor de koers van CSG De Waard voor de periode 2022/2023-2023/2024 is helder en wordt gedragen. 

Het SBP, dat de vorm zal krijgen van een infographic zal per 1 augustus Augustus 2022  gereed zijn.

Op basis van dit SBP kunnen de scholen vervolgens aan de slag met het opstellen van de schoolplannen. 

 

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht