18 FEBRUARI
Door Jantine Zilverschoon

Koningin Maxima bezoekt CBS Sabina van Egmond

Op 18 februari heeft koningin Máxima een bezoek gebracht aan de Sabina van Egmondschool in Oud-Beijerland. De collega’s die aan het werk waren, hoorden dit om 8.00 uur, omdat de komst van de koningin geheim moest blijven.

De koningin heeft een werkbezoek afgelegd en liet zich door de leerkrachten, leerlingen en enkele ouders informeren over de effecten van de coronapandemie en de lockdown op het basisonderwijs. Zij bezocht de locatie Sportlaan en sprak online met leerlingen van de locatie Poortwijk.

Koningin Máxima sprak tijdens haar bezoek met leerkrachten over de organisatie van afstandsonderwijs, de heropening van school en over de nieuwe beginsituatie van de leerlingen. Daarnaast bezocht koningin Máxima groep 3 en online groep 5 en 6, waarbij zij sprak met de leerkrachten en leerlingen over de digitale lesperiode tijdens de tweede lockdown en het weer naar school mogen gaan. Leerlingen uit groep 7 en 8 vertelden koningin Máxima onder meer over hun voorbereiding op de Cito-toets en hun vervolgopleiding, terwijl zij niet fysiek middelbare scholen kunnen bezoeken.
Bij een rondetafelgesprek vertelden ouders van kinderen uit verschillende groepen over het combineren van werk en de ondersteuning van hun kind(eren) gedurende de online lesperiode. Koningin Máxima sprak ook met de kinder-Medezeggenschapsraad van CBS Sabina van Egmond

Het was een bijzondere ochtend waar nog wel even over nagepraat zal worden! 

« Terug naar het nieuwsoverzicht