17 DECEMBER
Door Jantine Zilverschoon

Bericht van het Bestuur

Vrijdag 18 december wordt door de rechter uitspraak gedaan in de strafzaak tegen een oud-leerkracht van Stichting CSG De Waard, die bovenschoolse ondersteuning bood. De samenwerking met deze oud-werknemer hebben we zoals u weet in mei dit jaar stopgezet, direct nadat hij als verdachte in het strafrechtelijk onderzoek (het in bezit hebben van kinderporno) werd aangemerkt en wij als werkgever hierover door het Openbaar Ministerie werden geïnformeerd.

In het vorige persbericht hebben wij aangegeven dat destijds het besluit genomen was om in mei alleen te communiceren met de betrokken ouders/verzorgers over het vertrek van de oud-medewerker en niet over de reden. Dit besluit was genomen om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen. Achteraf gezien hebben we de belangen van de betrokken ouders hierin onvoldoende meegenomen. Het spijt ons daarom oprecht dat we hierover onvolledig en onduidelijk hebben gecommuniceerd en op dat moment niet openheid van zaken konden geven. De belangen en veiligheid van onze leerlingen staan bij ons altijd voorop en wij hechten er waarde aan transparant en open met de ouders van onze leerlingen te communiceren. Dat mag u van ons verwachten. 

Eveneens betreuren wij dat door het noemen van CBS Keuchenius in het Algemeen Dagblad de indruk werd gewekt dat het hier een oud-leerkracht betrof van deze school. Wij willen nogmaals benadrukken dat dit niet het geval was. Het betrof een oud-leerkracht in dienst van Stichting CSG De Waard die bovenschoolse ondersteuning bood. De directeur en collega’s van CBS Keuchenius waren niet op de hoogte van de aanklacht.

Wij zijn in gesprek met het Openbaar Ministerie en gemeente Hoeksche Waard met betrekking tot het verloop van de zaak. Wij vinden het van belang om met elkaar hier lering uit te trekken. Ook is de Raad van Toezicht van CSG De Waard een intern onderzoek gestart naar het handelen van de stichting in relatie tot deze kwestie.

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht.  Met deze vragen kunt u, ook in de kerstvakantie, terecht bij bestuur@csgdewaard.nl

Wij informeren u over de uitspraak van de rechtbank en het interne onderzoek. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht