19 NOVEMBER
Door Jantine Zilverschoon

CSG De Waard gaat het peuterwerk breed aanbieden

Christelijke Scholengroep De Waard gaat met ingang van 1 januari 2021 het initiatief nemen om het peuterwerk op scholen verder uit te breiden. We gaan daarvoor samenwerken met Kivido als partner. 

Beide instanties werken al een aantal jaren succesvol samen binnen De Kinderwaard en willen dat uitbouwen. Welzijn van het kind staat ook nu voorop. 

Naast kinderopvang en buitenschoolse opvang willen we ook het peuterwerk in samenwerking met Kivido aanbieden, zodat nog meer kinderen de kans krijgen om te profiteren van het hoge niveau waarop deze organisatie al jaren werkt. Voor sommige christelijke basisscholen betekent dit een vervanging van het huidige peuterspeelzaalwerk, maar dit zal CSG De Waard met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren. “Het welbevinden van  de kinderen en het vertrouwen van ouders zijn voor ons heel belangrijk. Dat willen wij  waarborgen door de peuters in hun eigen, bekende omgeving te laten blijven”, belooft Wim van Limpt, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van CSG De Waard.  

CSG De Waard heeft met verschillende partijen gesproken over de mogelijkheden deze ambitie vorm te kunnen geven, maar hebben er uiteindelijk bewust voor gekozen om het peuterwerk zelf aan te bieden en het door Kivido te laten verzorgen.  

Sinds 2017 hebben CSG De Waard en Kivido de krachten gebundeld binnen De Kinderwaard en daar ook andere partners bij betrokken. Dat zijn andere kinderopvangorganisaties, kindertherapeuten, Kraamzorg De Waarden en Bibliotheek Hoeksche Waard. “Ons doel is elkaar aanvullen op kwaliteit, van concurrentie is geen sprake. Als er ergens behoefte is aan meer kinderopvang kunnen we elkaar aanvullen. Zo werken wij ook samen met kindertherapeuten met als grote voordeel dat we ouders zo nodig al vroeg kunnen ondersteunen in de opvoeding, mocht daar aanleiding voor zijn”, schetst Stefanie Verrijp, directeur van Kivido. 

Bij zowel CSG De Waard als Kivido ligt de nadruk op vrije keuze en hoge kwaliteit. Ouders zijn vrij om te kiezen welke opvang zij wensen voor hun kind. Door de vele locaties, met eigen tijden en aanbod, wel of geen sport, is de keuze voor ouders groot. “In alle  gevallen staat de ontwikkeling, het welbevinden en plezier van het kind voorop”, beamen zowel Wim van Limpt als Stefanie Verrijp. 

“Iedereen is welkom. Wij bieden de kinderen een bekende omgeving met vertrouwde gezichten, dat vinden wij erg belangrijk”, geeft Stefanie Verrijp aan. Voor CSG De Waard is dat eveneens belangrijk. We hebben daarom alle vertrouwen in de intensieve  samenwerking. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht