17 JULI
Door Jantine Zilverschoon

Zomersluiting

De Weerklank uit Westmaas sluit het schooljaar elk jaar af in de Dorpskerk van Westmaas met alle leerlingen, ouders en overige belangstellenden. Door het coronavirus was dat dit jaar niet mogelijk. De zomerafsluiting vond daarom in het speellokaal plaats, zonder ouders.
Voor de pauze hadden de groepen 1 t/m 5 hun jaarafsluiting. Na de pauze had de bovenbouw de afsluiting van dit bijzondere schooljaar.
Tijdens de beide sluitingen werd teruggekeken op het afgelopen schooljaar en werden een aantal christelijke liederen gezongen die de leerlingen erg mooi vonden. Natuurlijk werd tijdens beide sluitingen ook aandacht besteed aan een Bijbels verhaal uit Kind op Maandag.

Sinds mei heeft PKN Nieuwland een nieuwe voorganger. We vonden het fijn dat dominee Madelon Vroonland tijdens beide vieringen aanwezig kon zijn en hieraan een bijdrage heeft geleverd.
We hadden twee gezellige en positieve vieringen. 
De leerkrachten van De Weerklank wensen iedereen een goede en rustige zomervakantie en een goede gezondheid in de komende periode. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht