7 JULI
Door Jantine Zilverschoon

Afscheid in de GMR

In de GMR vergadering van 2 juli jl. werd op het bestuurskantoor afscheid genomen van twee leden, Ton de Koning en Corry van den Worm. Ton maakt sinds 2012 deel uit van de oudergeleding van de GMR, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Corry heeft namens het personeel gedurende vier jaar deel uitgemaakt van de GMR. Bert Tuk bedankte hen voor hun constructieve bijdrage aan het functioneren van de GMR en overhandigde hen een boek en een boeket bloemen. Voor de vervanging van Ton zijn aanmeldingen ontvangen. Voor de vervanging van Corry is de GMR nog op zoek naar geschikte kandidaten. Heb je belangstelling? Mail dan naar bestuur@csgdewaard.nl 

« Terug naar het nieuwsoverzicht