13 FEBRUARI
Door Jantine Zilverschoon

Raad van Toezicht vergadert op CBS De Vliet

De vergadering van de Raad van Toezicht van woensdag 5 februari jl. vond plaats op CBS De Vliet in Klaaswaal.   
Directeur Machteld Metz vertelt over haar ervaringen op CBS De Vliet. Zij is er op 1 december 2018 begonnen, op 10 december kwam de inspectie, die het oordeel 'zeer zwak' uitsprak. Sindsdien heeft zij samen met het team gebouwd aan een nieuwe school. Er is een plan van aanpak gemaakt en er is vormgegeven aan de kernwaarden van de school ‘Samen bewust ambitieus’. Het team heeft er de schouders onder gezet, heeft meegedacht en zaken aangepakt. Alle oude afspraken en regels zijn bekeken en opnieuw vastgesteld. Men staat nu in zijn/haar kracht, men versterkt elkaar en er is sprake van een goede teamdynamiek. Men zoekt elkaars expertise en er kwamen inhoudelijke gesprekken over onderwijs. Ook het schoolgebouw is opgeknapt en aangepakt. De teamkamer geeft een huiskamergevoel. Er zijn veelvuldige terugkoppelingen met Bert Tuk geweest. Bij het inspectiebezoek in november 2019 kon de inspectie voldoendes geven en zelfs een ‘goed’. Deze laatste beoordeling was voor het pedagogisch klimaat waar veel aandacht aan is besteed. De cito uitslagen van de tussentoetsen hebben een mooie groei laten zien. Kortom een resultaat om trots op te zijn! 

De MR heeft aangegeven dat het wenselijk is dat Machteld nog een jaar aan De Vliet verbonden blijft. Afgesproken is dat de huidige situatie gecontinueerd wordt voor het komende schooljaar, waarbij Machteld 3 dagen werkzaam is op De Vliet en 2 dagen op De Kriekenhof. Na een rondleiding door de vernieuwde school verlaat Machteld de vergadering, waarna de Raad van Toezicht in de gezellige teamkamer de vergadering voortzet. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht