21 DECEMBER
Door Jantine Zilverschoon

SWV Passend VO HW

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen in ons land aangesloten bij een Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Hoeksche Waard zijn aangesloten bij Koers VO, het samenwerkingsverband voor Rotterdam en omstreken.
Vier schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben de stichting Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard opgericht. De schoolbesturen menen dat zij hierdoor in staat zullen zijn om nóg beter onderwijs aan te bieden en over meer middelen en mogelijkheden beschikken om voor de regio passend onderwijs te organiseren vanuit de ambitie: ‘Geen kind het eiland af’. Bovendien worden de lijnen naar het samenwerkingsverband voor primair onderwijs korter.


Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband bestaat uit:
- mevrouw Y. Ouwens, regio directeur Wellant College,
lid toezichthoudend bestuur
- de heer E. Tuk, bestuursvoorzitter stichting CSG De Waard,
lid toezichthoudend bestuur
- de heer A. Verschoor, rector/bestuurder CSG Willem van Oranje,
lid dagelijks bestuur; penningmeester/secretaris
- de heer L.J. van Heeren, bestuursvoorzitter stichting Acis openbaar onderwijs,
lid dagelijks bestuur; voorzitter

Het bestuur heeft de heer Peter Klop aangesteld als kwartiermaker en contactpersoon.
Gedurende het schooljaar 2017/2018 worden alle verdere voorbereidingen getroffen om op 1 augustus 2018 een goede start te kunnen maken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht