enthousiaste intern begeleider (0,4 fte)

Met ingang van 1 november 2021 zoeken wij voor CBS De Regenboog in Heinenoord een


enthousiaste intern begeleider (0,4 fte)

een aanvulling tot 0,8 fte met lesgevende taken in groep 7-8 
binnen onze school behoort tot de mogelijkheden
òf aanvulling als intern begeleider binnen CSG De Waard.

Leren is plezierig wanneer het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen, wanneer zij op hun eigen niveau worden uitgedaagd, hun talenten worden benut én wanneer zij invloed hebben op hun eigen leerproces. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning, coaching en begeleiding van de groepsleerkrachten die dit mogelijk maken en werkt nauw met hen samen. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, zorgt dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

 

Wij zoeken een intern begeleider die

 • een relevante opleiding heeft gevolgd;
 • kennis en ervaring heeft als intern begeleider;
 • affiniteit heeft met leerlingen met ondersteuningsbehoeften;
 • werkt vanuit een positieve grondhouding;
 • communicatief sterk is;
 • het kind ziet als individu met eigen mogelijkheden en talenten;
 • leerkrachten en ouders ziet als partners in de samenwerking;
 • op een constructieve manier feedback kan geven;
 • deelneemt aan het managementteam;
 • de christelijke identiteit van de school respecteert en onderschrijft.

 

Wij bieden onze nieuwe collega

 • een betrokken team, 
  dat gedreven is om het beste uit elke leerling te halen;
 • collega’s die elkaar helpen en steunen, 
  om samen het onderwijs elke dag een stapje beter te maken;
 • een goed bereikbaar gebouw met goede (digitale) voorzieningen;
 • salariëring en rechtspositie conform de CAO PO


Inlichtingen

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Erna van Dijk, directeur van de school (0186-601983 / 06-38314646). Voor meer informatie over de school zie onze website: https://deregenbooghn.csgdewaard.nl/

Sollicitatieprocedure

Ben jij onze nieuwe collega, stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV zo spoedig mogelijk, per email aan pz@csgdewaard.nl, ter attentie van mw. S.Quevedo o.v.v. ‘sollicitatie intern begeleider CBS De Regenboog HN'.

Gesprekken

De sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk worden ingepland.« Terug naar het vacature overzicht