Bestuurslid voor Stichting Ouderbijdragen De Waard

Met ingang van het nieuwe schooljaar is het bestuur van Stichting Ouderbijdragen De Waard op zoek naar een nieuw lid i.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden. 

Bij Stichting Ouderbijdragen zijn de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de middelen (bankrekeningen) van de ouderraden of activiteitencommissies van de scholen ondergebracht. Het bestuur bestaat uit 3 personen en wordt gevormd door een lid van de Holding, een lid vanuit de GMR en een lid vanuit één van de Ouderraden. Zij worden benoemd door het bestuur van de Holding. Zie voor meer informatie de website: https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/organisatiestructuur

Momenteel is de functie vanuit de ouderraden vacant. 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs.
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard en lid van de ouderraad
  • Brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Jantine Zilverschoon op het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). « Terug naar het vacature overzicht