1 JUNI
U kunt solliciteren tot dinsdag 1 juni 2021

Lid voor de PGMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de begroting, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. 

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website 

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van Jovanka de Jong per het nieuwe schooljaar is er een vacature ontstaan bij de personeelsgeleding van de GMR. 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs.
  • Personeelslid op één van de scholen van CSG De Waard 
  • Brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon Dekker, de voorzitter van onze GMR (dekkermarjon.md@gmail.com) of Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon,  (j.zilverschoon@csgdewaard.nl). « Terug naar het vacature overzicht