30 MEI
U kunt solliciteren tot zaterdag 30 mei 2020

enthousiaste intern begeleider

Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2020 of zo spoedig mogelijk daarna
voor CBS Sabina van Egmond een
enthousiaste intern begeleider
leerjaar 1 - 4 (FTE. 0,4/0,5)
aanvulling met lesgevende taken is mogelijk


Wij zoeken een intern begeleider die
● de christelijke identiteit onderschrijft (zie visiedocument CSG De Waard)
● kennis en ervaring meebrengt van de leerjaren 1 t/m 4
● passend onderwijs kan vormgeven
● goed kan samenwerken
● verbinding maakt tussen leerkrachten, leerlingen en ouders
● op positieve wijze leerkrachten kan coachen en begeleiden


Wij bieden onze nieuwe collega
● een innovatieve unitonderwijsschool met twee locaties
● een goed opgezette zorgstructuur
● 350 leergierige en gemotiveerde leerlingen
● energieke en betrokken collega's
● een ervaren collega intern begeleider voor leerjaren 5 t/m 8
● ondersteuning van de directie
● samenwerking in een bovenschools IB-beraad
● een duidelijke ondersteuningsstructuur via een bovenschools samenwerkingsverband
● de nieuwste (digitale) methodes voor de vakgebieden rekenen, taal en spelling
● arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO PO


Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jeffrey van der Veeken, directeur van
de school (06-14318100). Een appje sturen mag ook.


Sollicitatiebrieven
Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 29 mei 2020 per e-mail worden gericht aan
pz@csgdewaard.nl o.v.v. ‘sollicitatie intern begeleider CBS Sabina van Egmond'.


Gesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen worden ingepland in de week van 8 juni 2020.« Terug naar het vacature overzicht