8 SEPTEMBER
U kunt solliciteren tot zondag 8 september 2019

enthousiaste intern begeleider  met lesgevende taken

Wij zoeken met ingang van schooljaar 2019-2020 of zo spoedig mogelijk daarna 
voor SBO Willem Alexander te Oud-Beijerland een

enthousiaste intern begeleider 
met lesgevende taken

(IB-taken 0,6 fte – in combinatie met leerkrachttaken voor één of twee dagen)

De Willem Alexanderschool is een school voor speciaal basisonderwijs met vijf groepen voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. In de groepen zitten leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, de groepsgrootte ligt tussen de 12-16 leerlingen.

De intern begeleider heeft een spilfunctie en werkt samen met de orthopedagoog en pedagogisch medewerker aan het verbeteren van de ondersteuningsstructuur van de school. Hij of zij coacht en begeleidt leerkrachten bij pedagogische en didactische hulpvragen en problemen. Deze begeleiding is erop gericht het handelen van de leerkracht te versterken en passend te maken.

De functie is alleen beschikbaar in combinatie met lesgevende taken. 

Wij zoeken een intern begeleider die

 • een relevante opleiding heeft gevolgd
 • kennis en ervaring heeft in het speciaal (basis)onderwijs
 • affiniteit heeft met leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op gedrag
 • voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opstelt
 • de uitvoering en voortgang van toetsperiode en schoolverlaters-adviezen bewaakt
 • optimistisch en realistisch is
 • kan samenwerken en goede feedback geeft
 • één of twee dagen lesgevende taken (groep) wil combineren met drie dagen interne begeleiding
 • de christelijke identiteit van de school respecteert en onderschrijft


Wij bieden onze nieuwe collega

 • een kleine, fijne school die volop in ontwikkeling is
 • een leuk team
 • salariëring en rechtspositie conform de CAO PO

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een samenwerking tussen speciale (basis)scholen in een nieuw te bouwen ‘kenniscentrum’ in Oud-Beijerland. De verwachting is dat dit in 2021 gerealiseerd is.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt  u contact opnemen met Margriet van Daal, directeur van de school (0186) 61 25 78.

Sollicitatiebrieven

Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 8 september 2019 per e-mail worden gericht aan bestuur@csgdewaard.nl o.v.v. ‘Sollicitatie IB’er Willem Alexander’.

Gesprekken

De sollicitatiegesprekken zullen z.s.m. na 8 september 2019 worden ingepland.« Terug naar het vacature overzicht