13 SEPTEMBER
U kunt solliciteren tot vrijdag 13 september 2019

een enthousiaste beeldcoach/begeleider (0,2 fte)

Christelijke Scholengroep De Waard zoekt per direct of zo spoedig mogelijk

een enthousiaste beeldcoach/begeleider (0,2 fte)

voor de bovenschoolse coaching en begeleiding van startende en nieuwe leerkrachten


Wij zoeken een beeldcoach/begeleider die

 • planmatig en met inzet van diverse middelen (zoals beeldcoaching en co-teaching) startende en nieuwe (ervaren) leerkrachten begeleidt, met als doel hun (zelf) kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten
 • scholen en begeleiders waar wenselijk inhoudelijk aanstuurt
 • een bijdrage levert aan (beleids)ontwikkeling op het gebied van professionalisering van leerkrachten
 • de belangen van de school en de leerkracht behartigt
 • de christelijke identiteit van de stichting respecteert en ondersteunt
 • kennis van en ervaring in het (speciaal) basisonderwijs heeft
 • een relevante opleiding heeft gevolgd
 • beschikt over een sterk analytisch vermogen en in staat is tot kritische zelfreflectie
 • vaardig is in het observeren en analyseren van groepssituaties, het geven van feedback en het motiveren en ondersteunen van leerkrachten 
 • kennis heeft van onderwijsinnovaties, didactiek, klassenmanagement en groepsprocessen en de invloed daarvan op het leerproces
 • inzicht heeft in het geheel van competenties waarover een leerkracht moet beschikken (startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam)
 • flexibel is in de beschikbaarheid
 • in het bezit is van een rijbewijs

Wij bieden onze nieuwe collega

 • een mooie en afwisselende uitdaging
 • een inspirerende werkplek op het bovenschoolse bestuurskantoor\
 • collegiale samenwerking binnen de afdeling onderwijs van CSG De Waard
 • een prettig werkklimaat in een professionele organisatie
 • salariëring en rechtspositie conform de CAO PO

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. drs. M. Westdijk, Directeur Onderwijs & Identiteit (0186 62 14 61).

Sollicitatiebrieven

Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 13 september 2019 per e-mail worden gericht aan bestuur@csgdewaard.nl o.v.v. ‘sollicitatie beeldcoach/begeleider’. 

Gesprekken

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 september  2019. De tweede sollicitatieronde bestaat uit een praktijkopdracht in de periode van 24 september tot en met 4 oktober 2019, gevolgd door een tweede gesprek op dinsdag 8 oktober 2019.« Terug naar het vacature overzicht