16 APRIL
U kunt solliciteren tot dinsdag 16 april 2019

Lid oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. 

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en
4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website (https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr)

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Per direct is een lid uit de oudergeleding tussentijds afgetreden. De GMR is dus op zoek naar een nieuwe ouder die onze GMR komt versterken.

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs.
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
  • Brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Ton de Koning, voorzitter van onze GMR (t.dekoning@csgdewaard.nl) of Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 16 april bij Jantine Zilverschoon, via j.zilverschoon@csgdewaard.nl. « Terug naar het vacature overzicht