9 DECEMBER
U kunt solliciteren tot vrijdag 9 december 2022

De GMR van CSG De Waard zoekt

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! 

De school waarop uw kinderen zitten maakt deel uit van stichting CSG De Waard. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard. 

Onderwerpen waar de GMR zich doorlopend mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld personeelsbeleid, besteding van financiële middelen en kwaliteit van onderwijs. Een actueel onderwerp is de zoektocht naar een nieuwe bestuurder. 

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. 

De GMR heeft per jaar 5 of 6 reguliere vergaderingen. Daarnaast is er 2 maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht en onderhouden de leden van de GMR actief het contact met hun achterban. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website. 

De GMR bestaat als zij voltallig is, uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Wegens het vertrek van één van de leden is er een vacature ontstaan binnen de oudergeleding. 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken: 

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs. 
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard. 
  • Brede maatschappelijke oriëntatie. 
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau. 

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Joost Dijkers, de voorzitter van onze GMR (j.dijkers@csgdewaard.nl) of Marjolein Fokkinga, secretaris (m.fokkinga@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met 9 december 2022 bij Jantine Zilverschoon, (j.zilverschoon@csgdewaard.nl). 

Wanneer zich meerdere kandidaten aanmelden, kan een verkiezing gehouden worden.« Terug naar het vacature overzicht