12 AUGUSTUS
U kunt solliciteren tot vrijdag 12 augustus 2022

een enthousiaste en kundige intern begeleider

Met ingang van het nieuwe schooljaar, of zo spoedig mogelijk daarna, zoeken wij
voor CBS De Bron te Numansdorp


een enthousiaste en kundige intern begeleider
(voor 2 dagen of meer)

Op De Bron ontwikkelt een enthousiast en betrokken team toekomst- en kindgericht onderwijs: de zichtbaar lerende leerling staat centraal! Met elkaar geven we deze ontwikkeling vorm, zodat leerlingen leren zichzelf aan te sturen, werken met persoonlijke doelen en bewust aan het leren zijn.
Meerdere onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijsproces.
Met elkaar bouwen we zo onze schoolbrede pedagogische en didactische lijn.
Verwachten, voorleven en aanleren van gezond gedrag, zowel sociaal-emotioneel als fysiek, vormt voor ons de basis.


Wij zoeken een intern begeleider die, samen met een collega ib-er en ons
team:
● wil werken vanuit zijn/haar passie op een school waar het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden als fundament wordt gezien;
● een relevante opleiding heeft gevolgd;
● het kind ziet als individu met eigen mogelijkheden en talenten;
● kennis en ervaring heeft met leerjaar 4 t/m 8 als intern begeleider;
● leerkrachten en ouders ziet als partners in de samenwerking;
● op een constructieve manier feedback kan geven;
● wil werken aan een verbetercultuur via bordsessies, feedback en leerlinginput;
● mee wil werken aan een rijke leeromgeving binnen en buiten de klas;
● een actieve bijdrage wil leveren aan onderwijsontwikkeling en een goed pedagogisch-didactisch klimaat versterkt en ondersteunt;
● wil werken in een open sfeer, zodat we van- en met elkaar leren;
● vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met elkaar om willen gaan;
● flexibel en daadkrachtig is, die goed kan samenwerken en goed kan relativeren


Wij bieden onze nieuwe collega:
● een gezellig en gemotiveerd team dat zichzelf en de school graag verder ontwikkelt;
● een uitdagende werkomgeving waar doordacht initiatief gewaardeerd wordt;
● een school met heldere afspraken per vakgebied en een duidelijke zorgstructuur;
● een prettig ingericht schoolgebouw als werkomgeving;
● een tijdelijke contract met het voornemen om bij een positieve beoordeling deze om te zetten in een vast dienstverband;
● salariëring en rechtspositie conform de CAO PO


Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Marco de Jong, directeur van De Bron. Telefoonnummer: 06 14150115, https://debron.csgdewaard.nl


Sollicitatiebrieven
Sollicitatiebrieven kunt u tot 12 augustus 2022 mailen naar pz@csgdewaard.nl, ter attentie van dhr. M. de Jong, o.v.v. sollicitatie ib’er De Bron.


Gesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 augustus.


De Bron: vol vertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet!« Terug naar het vacature overzicht