12 AUGUSTUS
U kunt solliciteren tot vrijdag 12 augustus 2022

Kernlid van de Ondersteuningscommissie

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche
Waard is per 1 september 2022 op zoek naar een deskundig, ervaren
en empathisch

Kernlid van de Ondersteuningscommissie


De inhoudelijke beoordeling of een leerling het best ondersteund kan worden in het Speciaal
Onderwijs (SO), Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het regulier basisonderwijs is een taak van
de Ondersteuningscommissie (OC). De OC bestaat uit 3 kernleden en komt tot een advies na
overleg met de school en de ouders. De commissie werkt onder eindverantwoordelijkheid van
de directie en het bestuur van het Samenwerkingsverband.


Functieomschrijving
Na aanmelding van een leerling analyseer je de handelingsverlegenheid van de school. Je
verricht klassenobservaties en overlegt met ouders, intern begeleider, groepsleerkracht en kind.
Je stelt in overleg met de OC het eindverslag op met daarin de conclusies en het advies. Je
communiceert hierover met de ouders, school en Toelatingscommissie.


Functie-eisen
Je bent een bevlogen en ervaren orthopedagoog met goede communicatieve en sociale
vaardigheden. Je hebt een academische opleiding afgerond en beschikt over kennis en ervaring
inzake het Speciaal (Basis) Onderwijs, hoogbegaafdheid, complex gedrag, het jonge kind, het
directe instructiemodel (IGDI/EDI), oplossingsgericht werken, Consultatieve Leerling
Begeleiding (CLB) en Handelingsgericht Werken (HGW). Je bewaart professionele distantie en
draagt de missie en visie van het Samenwerkingsverband op passend onderwijs uit.


Wij bieden
• Een prettige werkomgeving en een uitdagende, afwisselende en betekenisvolle functie.
• Een aanstelling met een omvang van 0,6 fte.
• Een salaris dat afhankelijk is van jouw kennis, ervaring, opleiding en arbeidsverleden.


Meer informatie
In verband met de zomervakantie is de telefonische bereikbaarheid van ons
Samenwerkingsverband beperkt. Bezoek onze website voor meer informatie www.swv2804.nl
of neem contact op met onze teamondersteuner mevr. Judith Bison, e-mail: jbison@swv2804.nl,
telefoon: 06 13835844. Ook is mevr. Ditske Bijl, psycholoog en voorzitter van de
Ondersteuningscommissie tot en met 21 juli 2022 bereikbaar voor vragen of informatie
betreffende de functie, e-mail: dbijl@swv2804.nl of telefoon: 06 51467599.


Stuur je sollicitatie met cv vóór 12 augustus 2022 via e-mail naar: info@swv2804.nl t.a.v. mevr.
dr. Neely Anne de Ronde-Davidse, directeur. De sollicitatiegesprekken staan gepland op
maandag 22 augustus vanaf 17 uur. Je hoort in week 33 of je wordt uitgenodigd voor een
gesprek.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.« Terug naar het vacature overzicht