Privacy en Cookie Statement

Inleiding
CSG De Waard respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan CSG De Waard, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van CSG De Waard, een bezoek aan het portal van CSG De Waard en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
CSG De Waard verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
CSG De Waard behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. CSG De Waard verzamelt Persoonsgegevens bij bezoeken van en het opnemen van contact via de website, het abonneren op de CSG De Waard-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of CSG De Waard hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens van ouders om deze de mogelijkheid te geven om in te loggen. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en nooit verstrekt aan derden.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van CSG De Waard beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat CSG De Waard na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. CSG De Waard gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.
Indien u geen cookies wenst te gebruiken, kunt u dit in uw browser blokkeren. Mogelijk funcioneert een gedeelte van onze websites dan niet meer. 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Beveiliging
CSG De Waard heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Externe dienstverleners en andere sites
Op de websites van CSG De Waard zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. CSG De Waard kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Contact, vragen en feedback
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van CSG De Waard, dan kunt u deze richten aan:

Bestuurskantoor CSG De Waard
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
E-mail: info@csgdewaard.nl