Vergaderstukken GMR

Op deze pagina kunt u onder de diverse kopjes de vergaderstukken aantreffen. Voor de notulen betreft dit de vastgestelde notulen, deze verschijnen dus pas na de eerstvolgende vergadering.  

 

Vergaderdata in 2019 - 2020

Data vergaderingen GMR Data vergaderingen DB GMR
10 oktober 2019 17 september 2019
28 november 2019 12 november 2019
10 februari 2020 21 januari 2020
16 april 2020 24 maart 2020
18 juni 2020 4 juni 2020

 

Klik op het + (plusteken) rechts om de inhoud  te lezen