Vergaderstukken GMR

Op deze pagina kunt u onder de diverse kopjes de vergaderstukken aantreffen. Voor de notulen betreft dit de vastgestelde notulen, deze verschijnen dus pas na de eerstvolgende vergadering.  

 

Vergaderdata in 2020 - 2021

Data vergaderingen GMR Data vergaderingen DB GMR
6 oktober 2020 30 september 2020
26 november 2020 12 november 2020
11 februari 2021 28 januari 2021
15 april 2021 30 maart 2021
17 juni 2021 3 juni 2021

 

Klik op het + (plusteken) rechts om de inhoud  te lezen