Vergaderstukken GMR

Op deze pagina kunt u onder de diverse kopjes de vergaderstukken aantreffen. Voor de notulen betreft dit de vastgestelde notulen, deze verschijnen dus pas na de eerstvolgende vergadering.  

Vergaderdata in 2017 - 2018

Data vergaderingen GMR Data vergaderingen DB GMR
21 september 2017 31 augustus 2017
9 november 2017 26 oktober 2017
8 februari 2018 23 januari 2018
12 april 2018 27 maart 2018
21 juni 2018 5 juni 2018

Vergaderstukken op datum vindt u onderaan de pagina

Klik op het + (plusteken) rechts om de inhoud  te lezen

Agenda GMR 9 november 2017

170921 vastgestelde notulen GMR.pdf


Beleidsplannen:

Voor wat betreft het bestuursformatieplan graag uw aandacht voor het volgende:
Het bestuursformatieplan is overzichtelijker geworden. Beleidsdelen die in vele bijlagen waren opgenomen, maar eigenlijk een eigen onderwerp vormen, worden nu los aangeboden. Het zijn drie plannen geworden: Beleidsplan Bestuursformatie, Beleidsplan Organisatie Personeel en Beleidsplan Mobiliteit. 

  • Niet gearceerde tekst was oorspronkelijk al aanwezig in het plan;
  • Geel gearceerde tekst is door directeur PZ aangepast;
  • Blauw gearceerde tekst is na MT vergadering (verder) aangepast;
  • Groen gearceerde tekst is na DB vergadering (verder) aangepast.

 

Beleidsplan Passend Onderwijs - Basisondersteuning in ontwikkeling
Bestuursformatie in ontwikkling 
Mobiliteit in ontwikkeling
Beleidsplan Organisatie personeel in ontwikkeliing.  
Financieel beleidsplan  in ontwikkeling.
Teasury statuut in ontwikkeling 
Managementstatuut in ontwikkeling 
Directievoering scholen in ontwikkeling.
Begeleiding directeuren in ontwikkeling